Download as excel filePrint this page

OIL EXTRACTION RATE FOR CRUDE PALM OIL FOR THE MONTH OF MAY 2021
JANUARY - JUNE 2020 & 2021 (%)

States

Jan

Feb Mar Apr May Jun Jan - May
Average
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
JOHOR 20.04 18.75 19.87 19.94 20.20 19.68 19.86 19.56 19.49 19.79 19.27   19.87 19.56
KEDAH 19.02 19.21 18.58 19.87 18.95 19.20 18.95 19.40 19.85 19.84 20.54   19.05 19.50
KELANTAN 20.24 19.22 20.23 20.40 20.09 20.46 20.44 19.97 20.36 20.51 20.41   20.30 20.14
NEGERI SEMBILAN 20.22 19.42 19.65 20.18 19.71 19.52 19.05 19.48 19.09 20.06 18.94   19.44 19.72
PAHANG 19.84 18.82 19.35 19.84 19.59 19.63 19.51 19.23 19.31 19.87 19.43   19.49 19.51
PERAK 19.29 18.40 19.19 19.48 19.33 19.07 18.98 19.42 19.08 19.24 18.88   19.17 19.14
SELANGOR 18.88 18.46 18.65 19.09 19.08 18.47 18.75 18.79 18.86 18.93 18.95   18.85 18.75
TERENGGANU 19.58 18.10 19.49 19.61 19.83 19.77 20.14 19.48 20.05 20.04 19.77   19.86 19.42
OTHER STATES 18.84 19.21 18.96 20.04 18.82 19.60 18.79 19.30 19.51 19.86 20.07   18.99 19.60
P. MALAYSIA 19.70 18.72 19.45 19.77 19.68 19.45 19.47 19.39 19.37 19.71 19.32   19.52 19.43
SABAH 20.46 19.62 20.50 19.65 21.12 20.18 21.08 20.42 20.92 20.37 20.25   20.83 20.10
SARAWAK 19.62 19.11 19.98 19.32 20.04 19.79 20.02 20.42 19.85 20.32 18.98   19.90 19.82
SABAH/SARAWAK 20.05 19.35 20.26 19.48 20.61 19.98 20.60 20.42 20.45 20.35 19.67   20.40 19.96
MALAYSIA 19.88 19.02 19.81 19.64 20.07 19.67 19.94 19.83 19.87 19.99 19.47   19.92 19.66

OIL EXTRACTION RATE FOR CRUDE PALM OIL FOR THE MONTH OF MAY 2021
JULY - DECEMBER 2020 & 2021 (%)

States

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Jan - May
Average
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
JOHOR 19.36   19.68   19.68   20.52   20.06   19.75   19.87 19.56
KEDAH 21.27   21.43   21.20   20.52   19.99   19.73   19.05 19.50
KELANTAN 20.64   21.10   21.25   21.26   20.98   20.11   20.30 20.14
NEGERI SEMBILAN 19.54   19.94   20.36   20.69   20.39   20.18   19.44 19.72
PAHANG 19.50   19.96   20.21   20.67   20.27   19.79   19.49 19.51
PERAK 19.12   19.76   19.55   19.47   18.97   18.80   19.17 19.14
SELANGOR 19.10   19.80   19.83   19.99   19.36   18.88   18.85 18.75
TERENGGANU 19.97   20.44   20.79   20.39   19.70   18.72   19.86 19.42
OTHER STATES 20.22   20.46   20.41   20.48   19.91   19.24   18.99 19.60
P. MALAYSIA 19.48   19.93   20.02   20.40   19.95   19.52   19.52 19.43
SABAH 20.42   20.98   21.07   20.76   20.71   20.60   20.83 20.10
SARAWAK 19.13   19.82   19.49   19.80   19.72   19.28   19.90 19.82
SABAH/SARAWAK 19.75   20.37   20.29   20.31   20.24   19.94   20.40 19.96
MALAYSIA 19.59   20.12   20.14   20.36   20.09   19.71   19.92 19.66