Sunday, August 18, 2019
   
Text Size

Pengecualian Duti Eksport CPO

CADANGAN PEMANTAPAN SKIM  EKSPORT MINYAK SAWIT MENTAH TANPA DUTI EKSPORT BAGI MENGUKUHKAN HARGA MINYAK SAWIT MENTAH

         Adalah dimaklumkan bahawa YB Menteri  Kewangan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 14(2) Akta Kastam 1957 bersetuju mengecualikan duti eksport ke atas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil-CPO) di bawah kod tariff 1511.10.0000 yang dieksport bagi tempoh 3 bulan mulai 8 Januari sehingga 7 April 2018. Pengecualian duti eksport ini adalah tertakluk kepada ketetapan seperti berikut:

        (i) pengecualian duti eksport ini diberi kepada pengeksport CPO yang berlesen dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan lesen masih sah laku  semasa pengeksportan dibuat; dan

       (ii) pengecualian duti eksport ini boleh ditamatkan lebih awal daripada tempoh 3 bulan di atas apabila stok CPO sedia ada mencapai paras 1.6 juta tan metrik. MPIC hendaklah sentiasa mengawal dan memantau kedudukan paras stok CPO tersebut secara mingguan dan memaklumkan Kementerian Kewangan bagi membolehkan pengecualian duti eksport ditamatkan serta-merta apabila stok mencapai paras yang ditetapkan.

DISCLAIMER

 

The Government and Malaysian Palm Oil Board shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies by the Malaysian Palm Oil Board.

Best viewed using Internet Explorer 7.0 or Mozilla Firefox with 1024x768 screen resolution.