Wednesday, October 23, 2019
   
Text Size

Pengecualian Duti Eksport

CADANGAN PENGECUALIAN DUTI EKSPORT KE ATAS MINYAK ISIRUNG SAWIT MENTAH (CPKO) DAN MINYAK ISIRUNG SAWIT DIPROSES (RBDPKO)

         Adalah dimaklumkan bahawa YB Menteri  Kewangan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 14(2) Akta Kastam 1967 bersetuju mengecualikan duti eksport ke atas CPKO dan RBDPKO yang dieksport bagi tempoh mulai 1 Julai 2019 sehingga 30 Jun 2020. Walau bagaimanapun, sekiranya didapati pengeksportan ini menjejaskan keperluan sektor pemprosesan tempatan, pengecualian khas ini boleh ditarik balik pada bila-bila masa sebelum tempoh pengecualian ini tamat.

CADANGAN PENGECUALIAN DUTI EKSPORT KE ATAS MINYAK SAWIT MENTAH (CPO)

         Adalah dimaklumkan bahawa YB Menteri  Kewangan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 14(2) Akta Kastam 1967 bersetuju mengecualikan duti eksport ke atas minyak sawit mentah  (Crude Palm Oil-CPO) di bawah kod tariff 1511.10.0000 yang dieksport bagi tempoh mulai 1 Mei 2019 sehingga 31 Disember 2019. Pengecualian ini diberikan walaupun harga FOB CPO mencecah RM2,250 per tan metrik dan ke atas iaitu paras yang boleh dikenakan cukai.

DISCLAIMER

 

The Government and Malaysian Palm Oil Board shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies by the Malaysian Palm Oil Board.

Best viewed using Internet Explorer 7.0 or Mozilla Firefox with 1024x768 screen resolution.